Informacje i rezerwacja

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPASANATORIA.PL

Naszym celem jest zapewnienie 100% bezpieczeństwa w korzystaniu z naszego portalu oraz daleko posuniętej poufności powierzanych nam danych.

Dla nas najważniejsze jest zaufanie!

1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest SPASANATORIA.PL z
siedzibą w Nowym Targu, zwany w skrócie SPASANATORIA.

2/ Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adreseme-mail BIURO@SANATORIASPA.PL lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych
SPASANATORIA 
ul. Klikuszówka 5e
34-400 Nowy Targ

3/ Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach sprzedaży usług turystycznych/imprezy turystycznej i realizacji umowy, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

4/ Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.

5/ Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
- dane teleadresowe
- preferencje
- w przypadku zawarcie umowy dodatkowo: imiona, nazwiska i daty urodzenia osób wyjeżdżających.

6/ Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- kontrahentom i partnerom SPASANATORIA biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym,
- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7/ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

8/ Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, od przepisów prawa, które obligują SPASANATORIA do przetwarzania danych przez określony czas.

- W przypadku podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej lub dokonania jakiejkolwiek płatności jest to 5 lat od końca okresu podatkowego.

- W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub w zależności od okresu na jaki została udzielona.

9/ Mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przeniesienia Państwa danych osobowych,
- tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

10/ Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11/ W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez SANATORIASPA, maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12/ Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13/ SPASANATORIA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W trakcie dokonywania rezerwacji i zakupu usługi, system zażąda od Ciebie podania: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. To są dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Jeżeli decydujesz się korzystać z usług sanatoriaspa.pl, to znaczy że zgadzasz się z zasadami Polityki prywatności zawartej na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami: biuro@sanatoriaspa.pl


O nas

Serwis SpaSanatoria.pl prowadzi aktywną promocję i sprzedaż pobytów w sanatoriach uzdrowiskowych i ekskluzywnych ośrodkach SPA & Wellness.

Portal poświęcony tematyce prozdrowotnej SpaSanatoria.pl zawiera bazę sanatoriów i hoteli SPA & Wellness w Polsce i za granicą wraz z ich bogatą prezentacją i ofertą.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję